Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Historia

W styczniu 1994 roku na spotkaniu pacjentów Ośrodka Terapii Uzależnień w Rudzie Śląskiej powstała propozycja założenia Klubu abstynenta w naszym mieście. Propozycja ta uzyskała poparcie Urzędu Miasta, Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz kierownika Ośrodka Terapii.

Dnia 5 lutego 1994 roku na spotkaniu w ośrodku terapii został wyłoniony komitet założycielski, sporządzono Statut oraz wybrano nazwę Klubu "Nowe Życie".

16 kwietnia 1994 roku o godz. 16.00 odbyło się uroczyste Otwarcie Klubu Abstynenta. Lokal mieścił się w budynku Ośrodka Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej w Rudzie Śląskiej przy ulicy Osiedlowej 17. Oprócz członków Klubu i ich rodzin oraz członków Grupy Al-Anon obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta, pracownicy Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, media.

2 maja 1994 roku Klub zmienił swoją nazwę z Nowego Życia na "Zdrowe Życie" i został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach jako Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Zdrowe Życie". Data 18 maja 1994 rok jest datą wpisu do rejestru i datą rozpoczęcia działalności wg Głównego Urzędu Statystycznego (dane z wpisu w rejestrze REGON).

Dnia 22 stycznia 1995 rok Klub został przyjęty w poczet Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce. Obecnie Stowarzyszenie "Zdrowe Życie" jest członkiem Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego.

6 lutego 1995 roku Klub otrzymał nowy lokal w dzielnicy Orzegów (ul. Kard. A. Hlonda 24) i po trzyletnich staraniach Zarządu o większy lokal, dzięki przychylności władz Miasta Rudy Śląskiej otrzymał lokal w dzielnicy Wirek (ul. Jankowskiego 8). Remont i malowanie lokum wykonano we własnym zakresie dzięki dużemu zaangażowaniu całej Społeczności klubowej. Oficjalne i uroczyste Otwarcie siedziby Stowarzyszenia Klubu Abstynenta w Rudzie Śląskiej odbyło się 11 kwietnia 2003 roku.

22 maja 2001 roku jest datą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Dnia 17 stycznia 2004 roku podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwalono zmianę nazwy Stowarzyszenia Klubu Abstynenta na Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie" oraz zmieniono Statut stowarzyszenia.

Od maja 2006 roku nasza siedziba mieści się przy ulicy Ballestremów 16 w dzielnicy Ruda.

Aktualnie obowiązuje Statut Stowarzyszenia zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 23 stycznia 2018 rok.

Dnia 12 lutego 2018 roku nasze stowarzyszenie otrzymało Status Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000003233  

 YOUTUBE:

Historia Stowarzyszenia

Prezentacja

 

PREZESI STOWARZYSZENIA:

1.     Grzegorz Wojtaszek 02.05.1994r. - 15.03.1996r.

2.     (*) Paweł Chojnacki 15.03.1996r. - 25.09.1997r.

3.     Henryk Jurochnik 25.03.1997r. - 23.04.1999r.

4.     Włodzimierz Rusecki 23.04.1999r. - 27.06.2000r.

5.     Grzegorz Skupień 27.06.2000r. - 03.10.2006r.

6.     Antoni Urbanek 03.10.2006r. - nadal

 

************************************************************

 05.02.1994r. KLUB ABSTYNENTA "ZDROWE ŻYCIE"

Komitet założycielski:

WOJTASZEK GRZEGORZ

TUMULKA JAN

SANDECKA LUCJA

SANDECKI HENRYK

KULPEKSZA RYSZARD

GIZA STEFAN