Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Sprawozdania OPP

SPRAWOZDANIE OPP ZA 2022 ROK

   Wprowadzenie do sprawozdania 

   Sprawozdanie merytoryczne 

   Informacja dodatkowa 

   Rachunek zysków i strat 

   Bilans za 2022 rok

 SPRAWOZDANIE OPP za 2021 ROK

    Wprowadzenie do sprawozdania

   Sprawozdanie merytoryczne

   Informacja dodatkowa

   Rachunek zysków i strat

   Bilans

SPRAWOZDANIE OPP za 2020 ROK

    Wprowadzenie do sprawozdania

   Sprawozdanie merytoryczne

   Informacja dodatkowa

   Rachunek zysków i strat

   Bilans

SPRAWOZDANIE OPP za 2019 ROK

   Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Informacja dodatkowa

   Sprawozdanie merytoryczne

 

.......................................................

 

SPRAWOZDANIE OPP za 2018 ROK

    Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

   Bilans

   Rachunek zysków i strat

   Informacja dodatkowa

   Sprawozdanie merytoryczne