Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Ruda Śląska na realizację zadania „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”. Zadanie będzie realizowane od 01.01.2024 do 31.12.2024r.

 

Wsparcie przeznaczone jest na pokrycie następujących kosztów związanych z realizacją zadania: opłatę na media, szkolenia, organizację spotkań, warsztatów, artykuły biurowe, środki czystości.

 

..................................................................................................................

 Nasza pomoc jest bezpłatna

 

Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii, pomoc rodzinom osób uzależnionych, działania rehabilitacyjne (program dalszego zdrowienia), poradnictwo, pierwszy kontakt, dyżury telefoniczne, propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia oraz alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.

W ramach wolontariatu:

- spotkania z pacjentami Ośrodka Terapii Uzależnień

- spotkania z uzależnionymi pensjonariuszami DPS „Senior”

- organizacja grup wsparcia

- Telefon zaufania dla osób z problemem alkoholowym

- dyżury Pierwszego Kontaktu w siedzibie stowarzyszenia

- aktualizacja strony internetowej

Wszystkie nasze wyjazdy integracyjne, piesze rajdy górskie, wycieczki, spotkania w plenerze, wyjścia do teatru i kina są finansowane ze środków własnych

...............................................................................................................