RSRA Zdrowe Życie

Wolontariat

Historia multimedialna

Z życia klubu

Galeria w linkach

Telewizja reportaże o nas

Nasze filmiki

Konkursy plastyczne

Turnieje piłkarskie

Kącik poezji

NGO

Dzień Trzeźwości

Dni bez alkoholu

Statystyki

Program

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Slajdzik

Ranking

KSIĘGA GOŚCI

Ruda Śląska

Linki Ruda Śląska

Alkoholizm

Test

Ważne adresy

Abstynencja

Warto posłuchać

Grupa Al-Anon

Narkomania

Przemoc

Bezdomni

Ważne telefony

Informator RZSA

Pomożemy CiKampania PARPA

IPZ

Rekomendacje

Ustawy

Wymiana linków

Przydatne linki

UM Ruda Śląska

Pogoda

Partnerzy medialni

Kalendarz

ROPS

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05/09/2013 19:09
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany na portalu społecznościowym: FACEBOOK możesz oglądać nasze fotki w dziale / Facebook profil/ Galeria w linkach oraz Facebook strona

Teledyski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Tu jesteśmy

Powitanie

RUDA ŚLĄSKA / WITAMY NA STRONIE RUDZKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE" / 41-700 Ruda Śląska / ul. Ballestremów 16 / Tu znajdziesz aktualne informacje i adresy placówek, instytucji, stowarzyszeń i grup samopomocowych zajmujących się problemem alkoholizmu, narkomani i innych uzależnień !!! / "Zdrowe życie to trzeźwe życie", "Abstynencja jest darem miłości"

Cele


CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

STATUT:

§ 9 Celem Stowarzyszenia jest :

1. Dawanie dobrego przykładu innym i eksponowanie w społeczeństwie wzorców zdrowego stylu życia, poprzez osobistą abstynencję od alkoholu i innych używek.

2. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku.

3. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki, kultury i sportu w zakresie wiedzy o alkoholu i narkotykach, niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości wśród dzieci i młodzieży uwzględniając osoby niepełnosprawne.

4. Doskonalenie umiejętności pomagania innym i niesienie pomocy zwłaszcza osobom dotkniętym różnymi uzależnieniami.

5. Współdziałanie z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie niesienia pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

6. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, wynikającą z nadużywania alkoholu i innych używek.

7. Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

8. Prowadzenie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

9. Prowadzenie działalności charytatywnej.

10. Ochrona i promocja zdrowia.

11. Promocja i organizacja wolontariatu.

12. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

13. Promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia.
§ 10 Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :

1. Inicjowanie i prowadzenie grup samopomocowych, grup treningu umiejętności społecznych dla osób, które przeszły lub powinny przejść leczenie odwykowe i ich rodzinom jak i dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

2. Organizacja szkoleń dla osób, które chcą nieść pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy i osobom stosującym przemoc.

3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży w zakresie kontaktu z alkoholem i innymi używkami.

4. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanych z realizacją celów statutowych.

5. Organizacja imprez integracyjnych, kulturalnych, turystycznych i sportowych na rzecz środowiska rodzin z problemem uzależnień od alkoholu i innych używek.

6. Uczestnictwo w konsultacjach dotyczących tworzenia przepisów prawnych zmierzających do ograniczenia dostępności do alkoholu i innych używek organizowanych przez instytucje państwowe i samorządowe.

7. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych problemem uzależnień.

8. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych.

9. Udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich, prezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań społecznych.

10. Organizacja różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin.

11. Nawiązywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA.

12. Współpraca z służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

13. Stowarzyszenie może realizować swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako:

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
STOWARZYSZENIE REALIZUJE SWOJE CELE RÓWNIEŻ POPRZEZ:

1. Udział w programach administracji państwowej i samorządowej.

2. Współpracę z krajowymi organizacjami i ruchami społecznymi zajmującymi się podobną problematyką.

3. Współpracę i wymianę doświadczeń z innymi klubami abstynenckimi oraz stowarzyszeniami.

4. Organizację udziału członków stowarzyszenia w różnych formach pracy terapeutycznej wewnątrz
    i na zewnątrz klubu.

5. Prowadzenie pracy szkoleniowej wśród członków, celem przygotowania ich do pracy w lokalnych
    środowiskach.

6. Analizę dokonanych oddziaływań.
Przetłumacz stronę


Wygenerowano w sekund: 0.04
19,736,256 Unikalnych wizyt