RSRA Zdrowe Życie

Wolontariat

Historia multimedialna

Z życia klubu

Galeria w linkach

Telewizja reportaże o nas

Nasze filmiki

Konkursy plastyczne

Turnieje piłkarskie

Kącik poezji

NGO

Dzień Trzeźwości

Dni bez alkoholu

Statystyki

Program

Kalendarz

Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Slajdzik

Ranking

KSIĘGA GOŚCI

Ruda Śląska

Linki Ruda Śląska

Alkoholizm

Test

Ważne adresy

Abstynencja

Warto posłuchać

Grupa Al-Anon

Narkomania

Przemoc

Bezdomni

Ważne telefony

Informator RZSA

Pomożemy CiKampania PARPA

IPZ

Rekomendacje

Ustawy

Wymiana linków

Przydatne linki

UM Ruda Śląska

Pogoda

Partnerzy medialni

Kalendarz

ROPS

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

05/09/2013 19:09
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany na portalu społecznościowym: FACEBOOK możesz oglądać nasze fotki w dziale / Facebook profil/ Galeria w linkach oraz Facebook strona

Teledyski

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Tu jesteśmy

Powitanie

RUDA ŚLĄSKA / WITAMY NA STRONIE RUDZKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH "ZDROWE ŻYCIE" / 41-700 Ruda Śląska / ul. Ballestremów 16 / Tu znajdziesz aktualne informacje i adresy placówek, instytucji, stowarzyszeń i grup samopomocowych zajmujących się problemem alkoholizmu, narkomani i innych uzależnień !!! / "Zdrowe życie to trzeźwe życie", "Abstynencja jest darem miłości"

Nasze Zadania
Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Ruda Śląska.
Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej.


ZADANIA PUBLICZNE

I. RODZAJ ZADANIA:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

II. TYTUŁ I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
Tytuł zadania: „Pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom”

III. Termin realizacji:
Zadania będzie realizowane w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku


Zakładane cele realizacji zadania:
1) promowanie abstynencji i trzeźwego stylu życia,
2) wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniem,
3) reintegracja osób uzależnionych od alkoholu, po zakończonej psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) budowanie partnerstwa w obszarze profilaktyki uzależnień,
5) pomoc rodzinom osób uzależnionych,
6) podniesienie świadomości w zakresie profilaktyki alternatywnej jako jednego z czynników chroniących przed podejmowaniem zachowań ryzykownych,
7) poprawa stanu fizycznego i psychicznego,
8) rozwijanie zainteresowań,
9) rozwijanie umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
10) promocja zdrowego i trzeźwego stylu życia jako elementu świadomego wyboru na korzyść grupy, rodziny, społeczności,
11) stworzenie możliwości nawiązania pierwszego kontaktu dla osób tego potrzebujących,
12) zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Rodzaj przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez
:
1) rozwijanie więzi rodzinnych,
2) organizację zajęć samopomocowych, spotkań i warsztatów,
3) rozwijanie umiejętności korzystania z aktywnych form spędzania czasu wolnego,
4) motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego,
5) organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych, towarzyskich, wspólnych wyjazdów, festynów, wieczorów tematycznych, Dni Profilaktyki itp.
6) lokalne oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości, promowanie abstynencji i zdrowego stylu życia,
7) udostępnianie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich, prezentowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu oraz treningi zachowań społecznych,
8) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego rozwoju,
9) prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej w zakresie następstw używania alkoholu, dyżury przy telefonie zaufania, poradnictwo, konsultacje,
10) organizację różnego rodzaju zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin,
11) nawiązanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-ANON, AL-ATEEN, DDA.


******************************************

CEL STRATEGICZNY
Tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu

Aktywizacja rodzin na rzecz profilaktyki - pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii oraz rozwijanie więzi rodzinnych

Rodzaj zadania:
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.


I zadanie publiczne

Tytuł zadania: „Pomoc ludziom uzależnionym po przebytej terapii”


Termin realizacji: w okresie od 02.01.2012r. do 24.12.2012r.

Warunki realizacji:

W ramach programu zakłada się realizację następujących działań:
- wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniem poprzez rozwijanie więzi rodzinnych,
- reintegracja osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej,
- budowanie partnerstwa w obszarze profilaktyki uzależnień,
- tworzenie miejsca spotkań i rozwoju,
- lokalne oddziaływanie na rzecz powszechnej trzeźwości,
- propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia,
- udostępnienie miejsca spotkań i rozwoju psychologicznego dla rodzin abstynenckich.
Z przeznaczeniem na: - opłatę za media oraz inne uzasadnione zadania umożliwiające realizację projektu.


****************************************************************


II zadanie publiczne

Rodzaj zadania:

„Wspomaganie działań instytucji i stowarzyszeń, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych”. Zadanie realizowane jest poprzez „Prowadzenie na terenie szkół i innych placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Zasadniczym celem zadania jest:
- przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych,
- przesunięcie w stronę dorosłości decyzję o paleniu tytoniu i używaniu alkoholu,
- zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu i towarzyszącym temu konsekwencji oraz promowanie postawy trzeźwości,
- zapobieganie stratą występującym z powodu używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,
- zapobieganie stratą których doznają młodzi dorośli z powodu używania substancji psychoaktywnych, zwłaszcza niewłaściwego kontaktowania się z alkoholem,
- rodzicom dostarczanie wiedzy na temat środków psychoaktywnych oraz szkód ponoszonych przez osoby je zażywające a w szczególności przez dzieci i młodzież oraz jaki wpływ na to mogą mieć osoby dorosłe,
Zadanie zrealizowane jest przez zespół realizatorów programów profilaktycznych.

****************************************************************


III zadanie publiczne

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania: „Dni Profilaktyki”


Termin realizacji: w okresie od 28.05.2012r. do 06.12.2012r.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
Krótka charakterystyka zadania publicznego:
- dostarczanie pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie zainteresowań,
- integracja środowiska lokalnego,
- propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia,
- uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
- edukacja na temat uzależnień

Sposób ich realizacji:
- organizacja spotkań edukacyjnych
- organizacja konkursów literackich i plastycznych
- organizacja Dnia Otwartego
- organizacja Wieczoru Poezji
- organizacja maratonu Nording Walking
- organizacja śląskiej Biesiady bezalkoholowej


****************************************************************


IV zadanie publiczne

Zadanie publiczne z zakresu profilaktyki alkoholowej

Rodzaj zadania: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania: „Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży”

Termin realizacji: w okresie od 13.08.2012r. do 20.09.2012r.

W ramach programu zakłada się realizację następujących celów:
- wzmacnianie więzi w rodzinach oraz ich mocnych stron,
- promowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego,
- kształtowanie umiejętności dialogu w małżeństwie i rodzinie, ćwiczenie komunikacji interpersonalnej, sposobów unikania i rozwiązywania konfliktów, uczenie zasad ułatwiających funkcjonowanie rodziny,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych (utrata pracy, problemy w szkole, niepełnosprawność, wpływ migracji na rodzinę, rozwód rodziców),
- wspieranie dorosłych w optymalnym wypełnianiu swojej roli w rodzinie,
- doskonalenie przez rodziców umiejętności stymulowania rozwoju dzieci oraz zapobiegania i rozwiązywania problemów wychowawczych,
- wspieranie rodzin zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych (np. pomoc w organizacji rodzinnego spędzania czasu wolnego),
- promowanie pozytywnych wzorców oraz norm postępowania: prowadzenie zajęć, porad, spotkań wspierających członków rodziny podczas przeżywanych problemów,
- stała, systemowa praca z dzieckiem i rodziną pozwalająca na rozwój umiejętności wychowawczych dziecka.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nasze Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członków, darowizn osób prywatnych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków UM Ruda Śląska. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA W REALIZACJI ZADAŃ

Działalność prowadzimy od 23 lat. Trzynasty rok z rzędu startujemy w konkursie ofert. Otrzymaliśmy wiele pochwał i podziękowań. Napisano o nas w gazetach: Wiadomości Rudzkie, Gość Niedzielny, Dziennik Zachodni, Gazeta Wyborcza, Sportowy Śląsk, Profilaktyka, Fakty Rudzkie, Goniec Górnośląski. W Internecie: Największy serwis dziennikarstwa obywatelskiego WIADOMOŚCI 24.pl (www.wiadomości24.pl). Były prowadzone wywiady w radiu: Radio „M”FM i Radio Piekary oraz w telewizji: TV Sfera i Śląskiej Telewizji Miejskiej.

W roku 2007 Nasze Stowarzyszenie zostało wyróżnienie jako organizacja najefektywniej działająca na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej w kategorii „Sprawy trudne” podczas imprezy artystycznej pt. „Dziękujemy Pozarządowcom” oraz w roku 2008 członek naszego stowarzyszenia został wyróżniony w kategorii „Zawisza”.
W 2009 roku podczas imprezy „Dziękujemy Pozarządowcom” nasze stowarzyszenie otrzymało podziękowanie i zostało wyróżnione za aktywną działalność na rzecz mieszkańców miasta oraz konsekwencję w realizacji wytycznych celów statutowych.
Członek naszego stowarzyszenia został wyróżniony w kategorii „Siła Spokoju”. W 2009 roku braliśmy udział w programie "Zawsze Lokalnie" TV „Sfera”. Tematem wywiadu było 15 lat działalności stowarzyszenia „Zdrowe Życie” w Rudzie Śląskiej.
Braliśmy również udział w wywiadzie TV „Sfera” w pr. "Temat Dnia". Tematem było propagowanie Ogólnopolskiej Społecznej Kampanii Edukacyjno Profilaktycznej „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne” zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2010 otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii „Użyteczni bez Używek” - za niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Członek naszego stowarzyszenia został nagrodzony „Aniołem Wolontariatu 2010” podczas konferencji zorganizowanej w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Stowarzyszenie Pro Ethica nagrodziło najbardziej aktywnych i zasłużonych wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe, angażujących wolontariuszy w swoje działania. Laureaci „Aniołów Wolontariatu” - to często bardzo skromne osoby, angażujące się regularnie w pracę na rzecz innych. Traktują swoje działania tak naturalnie, że nie chcą być za to w żaden sposób wynagradzane. Organizatorom konkursu zależy jednak na promocji dobra. W mediach wiele mówi się o szerzącym się złu, a nikt nie zauważa codziennego dobra.
W roku 2011 nasze stowarzyszenie zostało docenione jako organizacja pozarządowa promująca wolontariat i angażująca wolontariuszy dla realizacji własnych misji. Otrzymaliśmy wyróżnienie „Anioł Wolontariatu 2011” za umiejętność oddawania swego serca innym. Impreza, którą zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” była pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska zorganizowana w Miejskim Centrum Kultury. Członek naszego stowarzyszenia również otrzymał tytuł Anioła Wolontariatu 2011. Dnia 25.06.2011 roku podczas Konferencji podsumowującej projekt pn. „Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” członek naszego stowarzyszenia otrzymał „Order Wielkiego Serca”, który jest honorowym wyróżnieniem dla osób, które swoimi staraniami i pracą wspierają bezinteresownie funkcjonowanie Rudzkiego Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Przystanek" we współpracy z Rudzkim Stowarzyszeniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.
W roku 2012 Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” zostało wyróżnienie za pracę oraz działania realizowane na rzecz mieszkańców Rudy Śląskiej podczas imprezy pn. „Dziękujemy Pozarządowcom”. Cenne inicjatywy oraz zaangażowanie Stowarzyszenia przyczyniają się do promowania aktywnej postawy obywatelskiej, a tym samym do zmiany świadomości społecznej. Pozwalają też pełniej dostrzec i lepiej rozwiązywać pojawiające się problemy. Działania Stowarzyszenia zwiększają zaufanie społeczne oraz poczucie wspólnoty. Wszystko to tworzy bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju naszej społeczności lokalnej, zwiększa szanse na lepsze jutro. Podczas gali członek stowarzyszenia również został wyróżniony za czas i zaangażowanie poświęcone na rzecz pracy w trzecim sektorze, otwarcie na potrzeby innych i chęć dzielenia się własnymi zasobami – taką postawę z pewnością należy promować i naśladować. W roku 2012 Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Zdrowe Życie” zostało docenione jako organizacja pozarządowa promująca wolontariat i angażująca wolontariuszy dla realizacji własnych misji otrzymując wyróżnienie „Anioł Wolontariatu 2012” za umiejętność oddawania swego serca innym, miłość, która jest pragnieniem by komuś dawać – a nie otrzymywać. Podczas gali najbardziej wyróżniający się wolontariusz stowarzyszenia również został nagrodzony tytułem Anioła Wolontariatu 2012. W roku 2013 podczas Gali Profilaktyki i Promocji Zdrowia otrzymaliśmy „Kryształ Profilaktyki” w kategorii Profilaktyka Społeczna Stowarzyszenia, a także Wyróżnienie za niezwykłe zaangażowanie w pracę woluntarystyczną na rzecz potrzebujących podczas Gali „Anioł Wolontariatu 2013” W 2014 roku otrzymaliśmy podziękowania z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych za pomoc przy organizacji imprezy plenerowej w ramach obchodów „Dni Profilaktyki” w Rudzie Śląskiej. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w dowód uznania za niezwykłe zaangażowanie w realizację projektów i programów profilaktycznych na rzecz mieszkańców miasta Rudy Śląskiej. Wyróżnienie to przyznano w ramach projektu PN. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – Dni Profilaktyki” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek. „Anioł Wolontariatu 2014” za ogromne zaangażowanie w propagowanie idei wolontariatu oraz działania na rzecz naszej społeczności.

Organizowane przez nas imprezy sportowe dla młodzieży, festyny dla całych rodzin, uroczystości klubowe oraz wywiady dla telewizji można było zobaczyć w Telewizji: "TV Sfera", "TV Silesia" oraz "Śląska Telewizja Miejska"

Nasz Wolontariat:
Głównym celem naszego działania jest propagowanie idei trzeźwego życia. W pracy klubowej bazujemy na predyspozycjach członków stowarzyszenia, ich doświadczeniu życiowym oraz umiejętności dzielenia się tym doświadczeniem. Ta praca wykonywana jest w ramach wolontariatu. Jako Stowarzyszenie dbamy o rozwój umiejętności życiowych naszych członków, potrzebny do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez prowadzenie kółek zainteresowań w naszej siedzibie staramy się, aby nasi wolontariusze rozwijali swoje talenty i wyobraźnię. Dajemy im szansę skorzystania z wielu szkoleń i warsztatów. Nabywają oni w ten sposób umiejętności potrzebne do współtworzenia i kreowania różnych spotkań, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych. Swoje nabyte umiejętności mieli już okazję zaprezentować w prowadzeniu Biesiady w DPS „Senior”, festynach rodzinnych w szkole podstawowej nr 36 oraz w świetlicy socoterapeutycznej w dzielnicy Ruda. Co roku organizujemy również halowy turniej piłkarski o puchar prezydenta miasta dla szkół gimnazjalnych, a dla szkół podstawowych konkurs plastyczny o różnej tematyce. W ramach wolontariatu organizujemy całoroczne zbiórki charytatywne odzieży używanej i zabawek dla dzieci. Odzież i zabawki dostarczamy do Domu PCK Dom Samotnej Matki Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Przy Kolei, Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Matejki 2 w Rudzie oraz Ochronki przy Kościele św. Michała w Orzegowie. Staramy się pozyskiwać darczyńców i sponsorów na organizację Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci z najuboższych i wielodzietnych rodzin.

Nasze osiągnięcia w turniejach sportowych:
(I miejsce) VI Amatorski Turniej Tenisa Stołowego w kategorii OLD BOYS & GIRLS Ruda Śląska - 2014r.
(I miejsce) IX Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź - 2008r.
(I miejsce) Rywalizacja o Puchar Prezydenta Miasta Ruda Śląska w strzelaniu z karabinka sportowego - 2006r.
(I miejsce) V Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich w Rudzie Śląskiej - 2002r.
(I miejsce) IV Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich w Sosnowcu - 2001r.
(II miejsce) Turniej Siatkówki Plażowej Kobiet w Piekarach Śląskich - 2009r.
(II miejsce) X Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Abstynenckich w Rudzie Śląskiej - 2008r.
(II miejsce) VI Halowy Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich w Czeladzi - 2005r.
(III miejsce) IV Turniej Piłki Nożnej Klubów Abstynenckich i Środowisk Ludzi Bezdomnych w Gliwicach -2007r.
(III miejsce) VII Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich w Chorzowie - 2004r.
(III miejsce) V Halowy Turniej Piłkarski Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich w Czeladzi - 2004r.

Wiarygodność danych posiadamy w naszych kronikach, nagranych płytach CD oraz na naszej stronie internetowej.


• Halowy Turniej Piłkarski dla szkół gimnazjalnych o puchar Przechodni Prezydenta Miasta Ruda Śląska od 2001 do 2011 roku
• Festyny Rodzinne na obiektach sportowych MOSiR w Orzegowie (w roku 2004 i 2006)
• Festyn Rodzinny w szkole podstawowej nr 36 w Orzegowie od 2005 roku do 2010 roku
• Dzień Dziecka i Mikołaj dla dzieci z ochronki w Orzegowie od 2000 do 2010 roku
• Spotkania z młodzieżą szkolną w szkołach i siedzibie stowarzyszenia
• Integracyjne Grupy Wsparcia w plenerze
• Biesiady abstynenckie

W swojej działalności systematycznie dążymy do tego, aby nasze Stowarzyszenie będąc placówką realizującą część zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych było równocześnie wizytówką naszego miasta Ruda Śląska.

Przetłumacz stronę


Wygenerowano w sekund: 0.05
19,736,130 Unikalnych wizyt