Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Zdrowe Życie"

Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD RUDZKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH

"ZDROWE ŻYCIE"

Prezes - Antoni Urbanek

Wiceprezes - Jacek Swandzikowski

Skarbnik - Jolanta Kurzaczek

Sekretarz - Ewelina Loda

Członek - Adam Brzozowski

 

 

 

Przewodniczący - Roman Fajkus

Członek - Halina Kuźmińska

Członek - Henryk Janczek

Członek - Władysław Pomieczyński

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 12.10.2021r.

 

https://rejestr.io/krs/3233/rudzkie-stowarzyszenie-rodzin-abstynenckich-zdrowe-zycie