Wolontariat

Nasz Wolontariat

Wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczając poza więzy rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie. Idea ta narodziła się z potrzeby serca i poczucia obowiązku.

Od lat bezinteresownie pomagamy ludziom na rzecz drugiego człowieka, jest to służba wolontariacka. Głównym celem naszego działania jest propagowanie idei trzeźwego życia. W pracy klubowej bazujemy na predyspozycjach członków stowarzyszenia, ich doświadczeniu życiowym oraz umiejętności dzielenia się tym doświadczeniem. Ta praca wykonywana jest w ramach wolontariatu.

Jako Stowarzyszenie dbamy o rozwój umiejętności życiowych naszych członków, potrzebny do zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie. Poprzez prowadzenie kółek zainteresowań w naszej siedzibie staramy się, aby nasi wolontariusze rozwijali swoje talenty i wyobraźnię. Dajemy im szansę skorzystania z wielu szkoleń i warsztatów. Nabywają oni w ten sposób umiejętności potrzebne do współtworzenia i kreowania różnych spotkań, imprez sportowych i kulturalno-rozrywkowych.

Swoje nabyte umiejętności mieli już okazję zaprezentować w prowadzeniu biesiady w DPS „Senior”, festynach rodzinnych w szkole podstawowej nr 36 oraz w świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Ruda. Przez dziesięć lat organizowaliśmy halowy turniej piłkarski o puchar prezydenta miasta dla szkół gimnazjalnych. Organizowane były konkursy plastyczne a dla szkół podstawowych i gimnazjalnych o różnej tematyce. W ramach wolontariatu organizujemy całoroczne zbiórki charytatywne odzieży używanej i zabawek dla dzieci. Odzież i zabawki dostarczamy do Domu PCK Dom Samotnej Matki Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Przy Kolei, Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Matejki w dzielnicy Ruda. Staraliśmy się pozyskiwać darczyńców i sponsorów na organizację Dnia Dziecka i Mikołaja dla dzieci z najuboższych i wielodzietnych rodzin. Co roku w okresie 10-ciu lat dla dzieci z ochronki św. Michała w Orzegowie przygotowaliśmy paczki na te szczególne dla nich dni.

Członek naszego stowarzyszenia został nagrodzony „Aniołem Wolontariatu 2010” podczas konferencji zorganizowanej w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Stowarzyszenie Pro Ethica nagrodziło najbardziej aktywnych i zasłużonych wolontariuszy oraz organizacje pozarządowe, angażujących wolontariuszy w swoje działania. Laureaci „Aniołów Wolontariatu” - to często bardzo skromne osoby, angażujące się regularnie w pracę na rzecz innych. Traktują swoje działania tak naturalnie, że nie chcą być za to w żaden sposób wynagradzane. Organizatorom konkursu zależy jednak na promocji dobra.

W mediach wiele mówi się o szerzącym się złu, a nikt nie zauważa codziennego dobra. Osobę, którą wytypowaliśmy do nagrody to osoba bardzo kreatywna i ciepła. Jest otwarta na potrzeby innych. Zawsze znajduje dla nich czas. W naszym Stowarzyszeniu prowadzi Grupy Wsparcia. Chętnie uczestniczy w spotkaniach z podopiecznymi ośrodków: „Środowiskowy Dom Samopomocy” przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych „Najświętsze Serce Jezusa” w dzielnicy Halemba, Świetlice Socjoterapeutyczne Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza Rudzie Śląskiej 1 oraz Nowym Bytomiu. Bierze aktywny udział w kółkach zainteresowań, przez co przyciąga nowych członków. Zawsze dba o wystrój estetyczny na różnego rodzaju imprezach okolicznościowych naszego stowarzyszenia. Na wycieczkach integracyjnych przygotowuje program każdego dnia, tak żeby wszyscy dobrze się czuli. Została wyróżniona przez władze samorządowe Rudy Śląskiej za dokonania w roku 2008 - wyróżnienie w kategorii: „Zawisza”. Osoba ta jest członkiem Stowarzyszenia „Zdrowe Życie”. Pracę swoją wykonuje na zasadzie wolontariatu i zakres świadczeń członka stowarzyszenia wykracza poza obowiązki członkowskie wynikające ze statutu. Swoją pracę wykonuje bezinteresownie jako wolontariusz w stowarzyszeniu od 2004 roku.

ROK 2010 Anioł Wolontariatu - Asia

ROK 2011 Anioł Wolontariatu - Piotr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anioł Wolontariatu dla Stowarzyszenia "Zdrowe Życie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK 2012 Anioł Wolontariatu - Krystyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anioł Wolontariatu dla Stowarzyszenia "Zdrowe Życie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2013 Anioł Wolontariatu - Danka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia "Zdrowe Życie"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2014 Anioł Wolontariatu - Kazik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyróżnienie dla Stowarzyszenia "Zdrowe Życie"

 

ROK 2015 Anioł Wolontariatu - Antek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ROK 2016 Anioł Wolontariatu - Grzegorz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ROK 2017 Anioł Wolontariatu - Władek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2018 Anioł Wolontariatu - Janusz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2023 Anioł Wolontariatu - Jola

 

 

 

 

Powrót do góry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Góra

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.